Showing the single result

TẦNG CƠ SỞ DVJ005

$24.07
MEN BIG MESH TẦNG ĐEN & TRẮNG
  • Vải : Polyester + Sợi đàn hồi 94 %+6% 1. Vải lưới lớn cho toàn bộ cơ thể, Độ đàn hồi cao, Khả năng thoáng khí tuyệt vời, Hút ẩm nhanh hơn, Vừa vặn; 2. Sợi đỏ trên ràng buộc cho đẹp mắt; 3. Pro Draping (3D) , vừa vặn hơn;